Kurzy IES v době mimořádných opatření

Milé kolegyně, milí kolegové, 

přejeme vám vše nejlepší do nového roku. Ať je pro vás rokem úspěšným v pracovním i osobním životě. 

I v době pokračující pandemie chceme zajišťovat kvalitní vzdělávání. Budeme proto průběžně reagovat na nařízení vlády a přizpůsobovat naši nabídku aktuální epidemické situaci. Všechny březnové kurzy máme připravené na realizaci v presenční nebo online podobě a pokud by situace i v dalších měsících neumožnila presenční formu, pokusíme se maximum kurzů, u kterých to bude možné, realizovat online. 

O všech změnách budeme přihlášené obratem informovat a aktuální informace naleznete také na našich stránkách a sociálních sítích.

Nabídku našich kurzů naleznete na našich webových stránkách v záložce aktuální kurzy

Těšíme se na viděnou ať už virtuálně nebo fyzicky v našem vzdělávacím centru