Efektivní podpora klienta s duševním onemocněním v kontextu duální diagnózy, bezdomovectví a dlouhodobé absence léčby


Kurz zprostředkuje základní znalosti v oblasti práce s klienty s duševním onemocněním, definuje case management jako způsob spolupráce s nimi, základně představí druhy duševních nemocí. Představí postupy, jak spolupracovat s obtížnými klienty, například klienty bez náhledu na duševní onemocnění, bez léčby daného onemocnění, lidmi, kteří mají zároveň závislost na návykových látkách, lidí, kteří jsou díky tomu nebo zároveň s tím také ohroženi na bydlení nebo žijí bez domova. Účastníci budou seznámení s aktuálními trendy v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním a budou jim představeny možnosti praktické aplikace práce s klienty. 

Osnova programu

  • Orientace v rámci duševního onemocnění.
  • Získání základních informací ke case managementu. Modely, základní principy a faktory účinnosti.
  • Formy a přístupy práce ke klientům s duševním onemocněním. Specifika komunikace.
  • Aktuální trendy. Zahraniční a tuzemské trendy v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním.
  • Praktický nácvik.