Gambling II


 „Vzhledem k aktuálnímu vývoji krizové situace v ČR jsme se z preventivních důvodů rozhodli kurz z 28. 4. 2020 přesunout na 14. 10. 2020.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidné dny.“

 

 

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Gambling v praxi

Vzdělávací program navazuje na kurz Gambling I akreditovaný pod názvem “Úvod do problematiky patologického hráčství – gambling”. Předpokladem vstupu do kurzu je přehled o základních fenoménech patologického hráčství.

Cílem vzdělávacího programu je předat aktuální poznatky z praxe v léčbě a terapii patologických hráčů v ambulantní péči. Absolventi kurzu se seznámí s aktuálními trendy na poli hazardních her a zároveň s konkrétními postupy používanými v praxi. Program představí koncept komplexní péče a východiska léčby z praxe školitele. Postupy budou presentovány pomocí kasuistik klientů, úspěšných i neúspěšných postupů při léčbě a terapii. Účastníkům kurzu budou také nabídnuty další možnosti vzdělávání v této oblasti. 

Obsah kurzu:

  • aktuální vývoj hráčské populace a trendy hazardního průmyslu,
  • základní východiska léčby,
  • používané metody a postupy v praxi,
  • genderové rozdíly,
  • rozbor kasuistik, diskuse. 


 Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.