(ONLINE) Gambling II


„Vzhledem k usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření zakazujícího hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech a sdělení MPSV o realizaci akreditovaných programů ze dne 21. 9. 2020 jsme se rozhodli kurz Gambling II realizovat distančně – online formou.“

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Gambling v praxi

Vzdělávací program navazuje na kurz Gambling I akreditovaný pod názvem “Úvod do problematiky patologického hráčství – gambling”. Předpokladem vstupu do kurzu je přehled o základních fenoménech patologického hráčství.

Cílem vzdělávacího programu je předat aktuální poznatky z praxe v léčbě a terapii patologických hráčů v ambulantní péči. Absolventi kurzu se seznámí s aktuálními trendy na poli hazardních her a zároveň s konkrétními postupy používanými v praxi. Program představí koncept komplexní péče a východiska léčby z praxe školitele. Postupy budou presentovány pomocí kasuistik klientů, úspěšných i neúspěšných postupů při léčbě a terapii. Účastníkům kurzu budou také nabídnuty další možnosti vzdělávání v této oblasti. 

Obsah kurzu:

  • aktuální vývoj hráčské populace a trendy hazardního průmyslu,
  • základní východiska léčby,
  • používané metody a postupy v praxi,
  • genderové rozdíly,
  • rozbor kasuistik, diskuse.