Manažerská komunikace II


Vzhledem k aktuálnímu vývoji krizové situace v ČR jsme se z preventivních důvodů rozhodli kurz z 20. 5. 2020 přesunout na 24. 9. 2020.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidné dny.“

 

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Leadership II.

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Manažerská komunikace II.

Podmínkou účasti v kurzu je absolvování jeho předcházející části Manažerská komunikace I., příp. obdobného kurzu manažerské komunikace v jiné instituci s minimální časovou dotaci 8 výukových hodin.

Cílem kurzu je předání rozšiřujících teoretických i praktických znalostí zaměřených na manažerskou komunikaci v kontextu práce vedoucích pracovníků v sociálních službách. Kurz je zaměřen na nácvik užití teoretických modelů v konkrétních situacích, je interakční s praktickým video-tréninkem.Program se soustředí se na styly vedení a řízení lidí, tvoření cílů a zadávání úkolů, vedení porad, na zvládání konfliktních a negativních situací v roli vedoucího v kontextu práce v oblasti sociálních služeb.

Osnova kurzu:

  • Manažerská komunikace v kontextu sociálních služeb: styly vedení, vedení prostřednictvím cílů.
  • Umění delegovat, přístup zaměřený na řešení, vedení porad.
  • Práce a námitkami, zvládání negativních situací a konfliktů.
  • Praktická cvičení.