(ONLINE) Leadership II.


Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Podmínkou účasti v kurzu je absolvování jeho předcházející části Leadership I., příp. obdobného kurzu manažerské komunikace v jiné instituci s minimální časovou dotaci 8 výukových hodin.

Cílem kurzu je předání rozšiřujících teoretických i praktických znalostí zaměřených na manažerskou komunikaci v kontextu práce vedoucích pracovníků v sociálních službách. Kurz je zaměřen na nácvik užití teoretických modelů v konkrétních situacích, je interakční s praktickým video-tréninkem. Program se soustředí se na styly vedení a řízení lidí, tvoření cílů a zadávání úkolů, vedení porad, na zvládání konfliktních a negativních situací v roli vedoucího v kontextu práce v oblasti sociálních služeb. Kurz je určen vedoucím pracovníkům a sociálním pracovníkům, kteří se na tuto roli vedoucího připravují.

Osnova kurzu:

  • Manažerská komunikace v kontextu sociálních služeb: styly vedení, vedení prostřednictvím cílů.
  • Umění delegovat, přístup zaměřený na řešení, vedení porad.
  • Práce a námitkami, zvládání negativních situací a konfliktů.
  • Praktická cvičení.