(ONLINE) Úvod do telefonické krizové intervence


Anotace programu:

Každý z pracovníků v pomáhajících profesích se může ocitnout v situaci, kdy jej telefonicky kontaktuje rozrušený klient nebo klient v akutní krizi. Program se zaměřuje na pomoc, podporu a stabilizaci klienta v krizovém či jinak náročném stavu prostřednictvím hlasových služeb (pevné sítě, mobilní sítě, internetové sítě). Účastníci se seznámí se specifiky hlasové komunikace s klientem v krizi bez možnosti využití vizuálního klíče, s metodami a postupy telefonické krizové intervence. Zaměřuje se na praktický nácvik kontaktu s klientem v jednotlivých typech hovorů a na osvojení technik hovoru.

Podmínkou účasti je znalost základů krizové intervence nebo absolvování Základní kurz krizové intervence

Osnova

 1. Krizová intervence tváří v tvář versus telefonická krizová intervence. Rozdíly, výhody, nevýhody pro klienta, pracovníka. Praktická komparace KI/TKI. Modelová intervence tváří v tvář a telefonické krizové intervence.
 2. Typologie hovorů v rámci TKI. Představení jednotlivých typů hovorů (informativní, zneužívající, testující, poradenské, krizově-intervenční…
 3. Teoretická východiska TKI. Specifika distanční práce s klientem v hlasovém kontaktu. Metodický rámec TKI. Modelové rozhovory na lince důvěry – poslech a analýza. 
 4. Modelování jednotlivých typů hovorů ve dvojicích..
 5. Seznámení se s historií linek důvěry ve světě a u nás, současnost linek důvěry u nás, ve světě.
 6. Práce s otázkami v TKI. Jednotlivé typy otázek a jejich užití v TKI.
 7. Specifické situace v TKI. Mlčení, pláč, agrese, panika, suicidální tendence.
 8. Specifická témata účastníků. Vedení TKI v konkrétních situacích dle výběru účastníků.
 9. Etický a legislativní kontext TKI.
 10. Osobní reflexe práce v TKI. Psychohygiena v TKI.
 11.  

Účastníci o kurzu napsali:

 • Kurz bol veľmi podnetný. Oceňujem, že priestor sa venoval aj teórii aj praxi + následnému rozboru hovoru, a sebareflexii. V budúcnosti by mi nevadil ani dlhší test + hlbší rozbor kazuistík.
 • I po dlouholeté praxi se pořád učím nové věci, ráda si připomenu pravidla pro poskytování TKI. Zajímavá témata- klienti s psychiatrickou diagnózou, stálí klienti.
 • Vynikající kurz, zejména díky skvělým lektorům, kteří byli profesionální i laskaví zároveň.


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.