(ONLINE) Příprava a podání návrhu o oddlužení klienta


“Přesunuto z 9. 11. 2020”

 

Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod  (1,5 hodiny je počítáno na přestávky).

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

Podmínky udělené akreditace pro vzdělávací program jsou v souladu s vydanými požadavky MPSV a budou u distanční online formy zachované. 

 

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s obsahem insolvenčního zákona, průběhem insolvenčního řízení, postavením jednotlivých subjektů, se způsoby řešení úpadku a s praktickou přípravou a podáním návrhu na povolení oddlužení. Díky získaným informacím navýší absolventi dovednosti a kompetence odhadnout okamžik úpadku, zorientovat se v postupu, jak jednat před samotným podáním insolvenčního návrhu, získat podklady pro insolvenční řízení a správně sepsat a podložit návrh na povolení oddlužení.

Blíže jsou popsány náležitosti insolvenčního návrhu a formy řešení úpadku zejména pro fyzické osoby (klienty sociálních služeb). Kurz je dále věnován mapování situace dlužníka před úpadkem a praktickému postupu před a při samotném zpracování insolvenčního návrhu a potřebným přílohám.

Osnova kurzu:

  • Vývoj insolvenčního práva a základní charakteristika insolvenčního zákona (vývoj na našem území, konkurz a vyrovnání, členění IZ, pojmy, novely).
  • Insolvenční řízení, průběh, postavení subjektů (řízení, která insolvenci předchází, zahájení insolv. řízení, průběh, incidenční spory, majetková podstata, insolvenční rejstřík, insolvenční správce).
  • Formy řešení úpadku (konkurs, nepatrný konkurs, reorganizace, oddlužení).
  • Návrh na povolení oddlužení včetně příloh (náležitosti, praktické zpracování návrhu, zmapování životní situace dlužníka, přílohy).