Příprava a podání návrhu o oddlužení klienta


“Forma výuky bude zvolena podle aktuální epidemiologické situace a souvisejícího opatření vlády. Konečná verze bude stanovena nejpozději 14 dní před začátkem kurzu. Děkujeme za pochopení.”

Předpokladem účasti na kurzu je základní orientace v problematice dluhů nebo účast na kurzu V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích. 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s obsahem insolvenčního zákona, průběhem insolvenčního řízení, postavením jednotlivých subjektů, se způsoby řešení úpadku a s praktickou přípravou a podáním návrhu na povolení oddlužení. Díky získaným informacím navýší absolventi dovednosti a kompetence odhadnout okamžik úpadku, zorientovat se v postupu, jak jednat před samotným podáním insolvenčního návrhu, získat podklady pro insolvenční řízení a správně sepsat a podložit návrh na povolení oddlužení.

Blíže jsou popsány náležitosti insolvenčního návrhu a formy řešení úpadku zejména pro fyzické osoby (klienty sociálních služeb). Kurz je dále věnován mapování situace dlužníka před úpadkem a praktickému postupu před a při samotném zpracování insolvenčního návrhu a potřebným přílohám.

Osnova kurzu:

  • Vývoj insolvenčního práva a základní charakteristika insolvenčního zákona (vývoj na našem území, konkurz a vyrovnání, členění IZ, pojmy, novely).
  • Insolvenční řízení, průběh, postavení subjektů (řízení, která insolvenci předchází, zahájení insolv. řízení, průběh, incidenční spory, majetková podstata, insolvenční rejstřík, insolvenční správce).
  • Formy řešení úpadku (konkurs, nepatrný konkurs, reorganizace, oddlužení).
  • Návrh na povolení oddlužení včetně příloh (náležitosti, praktické zpracování návrhu, zmapování životní situace dlužníka, přílohy).