Informační seminář k Základnímu výcviku recovery koučování 2022/2023


Recovery kouč neboli průvodce zotavením je člověk, který zpravidla sám prochází zotavením a využívá svou vlastní zkušenost k pomoci druhým. 

Na některých místech v zahraničí tvoří recovery koučové „první linii“ pomoci pro lidi, kteří se dostanou do problémů s drogami či závislostí. Jsou schopni skrze svou vlastní zkušenost navázat důvěrný vztah s druhým člověkem, přirozeným způsobem podpořit jeho/její úsilí při překonávání závislosti a propojit jej/ji s dalšími zdroji podpory.

Společnost Podané ruce podporuje vznik a rozvoj sítě recovery koučů v ČR a od září 2022 otevírá čtvrtý běh výcviku recovery koučů, který je díky získanému grantu a podpoře od Magistrátu města Brna pro účastníky bezplatný.

Výcvik obsahuje celkem 120 hodin základního vzdělávacího programu, tvořeného specificky pro recovery kouče. Zahrnuje sebezkušenost, praktické nácviky a tématické semináře. Součástí výcviku jsou i povinné stáže v rámci sítě drogových a adiktologických služeb

Termíny výcviku:

  •  9.-11. září 2022
  • 25.-27. září 2022
  • 10.-12. únor 2023
  • 21.-23. únor 2023

Přihlášení do výcviku: 

 

Informace k semináři: 

Tento dvouhodinový informační seminář je určen všem zájemcům o recovery koučování z řad lidí s vlastní zkušeností se závislostí, rodinných příslušníků, ale i odborníků. 

Seminář proběhne 13. 6. 2021 od 16:00 v Impact Hub Brno na adrese Brno, Cyrilská 7 a je možné se také připojit online prostřednictvím platformy Zoom. Všem přihlášeným bude zaslán odkaz k přihlášení.

 Obsah semináře:

  • Co je to recovery koučování? (příklady ze zahraničí a vize v ČR) 
  • Představení připravovaného vzdělávacího programu (lektoři, termíny, témata)
  • Zkušenosti absolventů výcviku  
  • Profil účastníka výcvik
  • Diskuze, prostor na otázky

Seminář budou moderovat Robin Štoček a Zuzana Fialová, kteří představí lektorský a organizační tým výcviku a zazní také zkušenosti absolventů minulých běhů. 

Účast na semináři je bezplatná, nicméně z důvodu nastavení systému a potřeby zaslání odkazu na Zoom, je nutné vyplnit přihlášku včetně mailové adresy a  fakturační adresy. Pokud nechcete uvádět vysílající organizaci nebo Vaši adresu, nemusíte, stačí do pole napsat jakýkoliv text, např.: „neuvádím“.

 

 

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Název projektu: Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb
Číslo: 0006/2021/ACF/4