Recovery koučování – informační seminář ke vzdělávacímu programu 2020


Recovery kouč neboli průvodce zotavením je člověk, který zpravidla sám prochází zotavením a využívá svou vlastní žitou zkušenost k pomoci druhým. Na některých místech v zahraničí tvoří recovery koučové „první linii“ pomoci pro lidi, kteří se dostanou do problémů s drogami či závislostí. Jsou schopni skrze svou vlastní zkušenost rychle navázat důvěrný vztah s druhým člověkem, přirozeným způsobem podpořit jeho/její úsilí při překonávání závislosti a propojit jej/ji s dalšími zdroji podpory.

Společnost Podané ruce chce podpořit vznik a rozvoj sítě recovery koučů v ČR a chystá se od března 2020 otevřít druhý, 150-hodinový základní vzdělávací program specificky pro recovery kouče zahrnující sebezkušenost, praktické nácviky, tématické semináře a stáže v rámci sítě drogových a adiktologických služeb. V případě získání dotace od Magistrátu města Brna na pilotní ověření programu bude toto vzdělávání bezplatné.

Tento dvouhodinový informační seminář je určen všem zájemcům o recovery koučování z řad lidí s vlastní zkušeností se závislostí, rodinných příslušníků, ale i odborníků.

 

 Obsah semináře:

  • Úvodní slovo ředitele Podaných rukou
  • Co je to recovery koučování? (příklady ze zahraničí a vize v ČR)
  • Představení připravovaného vzdělávacího programu
  • Představení absolventů 1.běhu výcviku (2019)
  • Profil účastníka výcviku pro rok 2020
  • Diskuze

Seminářem provede psycholog a terapeut Pavel Nepustil a členové realizačního týmu s absolventy výcviku 2019.

 

Prosíme zájemce o informační seminář, kteří jsou ze stejných služeb, nebo v častém kontaktu, aby vzhledem k omezené kapacitě vyslali jednoho zástupce, který pak bude informovat ostatní.

Účast na semináři je bezplatná, nicméně z důvodu nastavení systému je nutné vyplnit přihlášku včetně fakturační adresy. Pokud nechcete uvádět vysílající organizaci nebo Vaši adresu, nemusíte, stačí do pole napsat jakýkoliv text, např.: „neuvádím“.