Videohry a sociální sítě – problematika netolismu a terénní sociální práce ve virtuálním prostředí


Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace v ČR a sdělení MPSV o realizaci akreditovaných programů ze dne 21. 9. 2020  jsme se rozhodli kurz Videohry a sociální sítě – problematika netolismu a terénní sociální práce ve virtuálním prostředí realizovat distančně – online formou v původním termínu 6. října 2020 v časovém harmonogramu od 9.00 – do 16:30 hod (1,5 hod je počítána na přestávky).

Program se uskuteční přes aplikaci Zoom.us.  Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod prostřednictvím URL  https://us02web.zoom.us/j/85996116478?pwd=bHAwbmlvZG9MaEEvYlZYakNVVlFLZz09 .  V případě technických potíží nás kontaktujte na tel. č. 777 916 277.

Je mou povinností Vás také informovat, že jednou z podmínek, aby akreditace platila i pro online verzi kurzu, je jeho nahrávání. Záznam bude uložen po dobu trvání akreditace a je pouze pro potřeby akreditační komise. Pokud s nahráváním nesouhlasíte, dejte mi prosím vědět a já Vás z kurzu odhlásím.  Stejně tak pokud víte, že Vám avizovaná změna formy nevyhovuje. Jestliže máte nějaký dotaz, neváhejte se na mě obrátit.

Podmínky udělené akreditace pro vzdělávací program jsou v souladu s vydanými požadavky MPSV a budou u distanční online formy zachované. 

 

 

Cílem vzdělávacího programu je předání základních poznatků a informací týkajících se herního průmyslu a seznámení s nejnovějšími trendy videoherního průmyslu a problematikou v oblasti monetizace videoher (herní finanční gramotnost).

Vzdělávací program poskytne účastníkům úvodní vstupní orientaci v problematice s přesahy k možným intervencím, které umožní účastníkům kurzu pomocí vhodných metod posílit a ovlivnit postoje svých klientů vůči negativním impulsům souvisejících s danou problematikou. Absolvent získá základní znalosti o rizicích vyplývajících z využívání internetu a sociálních sítí, především v oblasti zdravotní, sociální a bezpečnosti. Osvojí si základy terénní sociální práce ve virtuálním prostředí, nabídne se prostor pro porovnání rizik terénní sociální práce v reálném a virtuálním prostředí, kontaktování potencionálních zájemců o službu a následné práce s klienty sociální služby ve virtuálním prostředí. Dále budou probrané základy sociálního poradenství jak pro osoby potýkající se závislostí na sociálních sítích, videohrách nebo netolismu, tak pro osoby jim blízké (rodiče, partneři, pedagogové, pomáhající profesionálové,…).

 

Osnova kurzu:

 • Základní rozdělení a charakteristika, historie a specifika herního průmyslu.
 • Jak drahé je zdarma? 0,50
  Problematika monetizace – nové trendy zpoplatňování videoher (mikrotransakce)
 • Názorné ukázky přímo z videoher.
  Materiální a technické zajištění: Playstation 4, Nintendo switch, Nintendo 3DS, Nintendo DS Lite
 • 5. Bezpečnost na internetu a netolismus 1,00
  Rizika sociálních sítí, zásady bezpečného internetu a problematika závislosti na videohrách
 • Terénní sociální práce přes sociální sítě 1,00
  Srovnání rizik terénní sociální práce v reálném a virtuálním prostředí. Způsoby teréní sociální přáce přes sociální sítě – oslovování, práce s klienty, spravování Fb profilu.
 • Sociální poradenství pro osoby ohrožené závislostí na videohrách a jejich blízké. 1,00
  Základní koncepty poradenství – kdo je držitel problému, diagnostika závislosti na videohrách
 •