Anna Hokynek

Věnuje se sociální práci, zajímá se o možnosti participace lidí využívajících sociální služby. Je aktivní v kolektivu KRISA – platforma pro sdílení zkušeností a rozšiřování diskurzu kritické sociální práce.