Bc. Kristina Čadeni, DiS.

Absolvovala bakalářské studium obor: Vzdělávání dospělých a na vyšší odborné škole, obor: Sociální práce a sociální pedagogika. Má třináctiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním a neziskovém sektoru, krizových službách a telefonické krizové pomoci. Autorka a lektorka edukativních preventivních programů pro žáky a učitele na téma poruchy příjmu potravy. Působila na MPSV a spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání. V Kontaktním centru Anabell Brno pracuje jako vedoucí sociálních služeb.