Mgr. Kristina Čadeni, DiS.

Absolvovala magisterské studium, obor: Učitelství a pedagogické vědy. Bakalářské studium, obor: Vzdělávání dospělých a na vyšší odborné škole, obor: Sociální práce a sociální pedagogika. Má patnáctiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním a neziskovém sektoru, krizových službách a telefonické krizové pomoci. Autorka a lektorka edukativních preventivních programů pro žáky a pedagogy na téma poruchy příjmu potravy. Působila na MPSV a spolupracuje s Národním pedagogickým institutem České republiky. Lektorsky působí od roku 2008. Zaměřuje se na témata poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, krizová intervence, šikana, rasizmus a diskriminace. Nyní pracuje v organizaci SOS dětské vesničky s pěstounskými rodinami.