Bc. Martin Boxan

Ředitel Institutu expertních služeb ve Společnosti Podané ruce o.p.s., projektový manager, kouč a supervizor.

Vystudoval FSS MU v Brně v oborech psychologie/sociální politika a sociální práce. Absolvent komplexního programu Systemická supervize a koučování v Institutu Hermés. V letech 2003 – 2008 se věnoval sociální práci s osobami ohroženými závislostmi a lidmi bez domova. Na současné pozici působí od roku 2008.

Profesně se zaměřuje především na organizační rozvoj, projektový management a systemické přístupy v koučinku, supervizi a poradenství.