Bc. Martin Boxan

Provozní ředitel ve Společnosti Podané ruce o.p.s., kouč a supervizor.

Vystudoval FSS MU v Brně v oborech psychologie/sociální politika a sociální práce. Absolvent komplexního programu Systemická supervize a koučování v Institutu Hermés. V letech 2003–2008 se věnoval sociální práci s osobami ohroženými závislostmi a lidmi bez domova. V letech 2008–2020 působil na pozici ředitele Institutu expertních služeb ve Společnosti Podané ruce o.p.s.

Profesně se zaměřuje především na organizační rozvoj, projektový management a systemické přístupy v koučinku, supervizi a poradenství.