Bc. Martina Krištofová Sobihardová

Psychoterapeutka, arteterapeutka, poradenská pracovnice, vedoucí Adiktologické ambulance Havlíčkův Brod, Kolpingovo dílo ČR z.s. Zaměřuje se na i individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii a motivační terapii. Absolventka VŠMU v Bratislavě obor Scénografie a oboru Psychologie a Arteterapie na PdF Jihočeské univerzity. Absolvovala řadu výcviků a vzdělávacích kurzů např. Výcvik Gestalt terapie, IGT Praha, Dlouhodobý výcvik motivačních rozhovorů vedený irskými odborníky Johna Lungberga a Thomase Larkina (manager UISC – Irish Goverment, development consultant, trainer). Pravidelná lektorská činnost od r. 2006. 

Pravidelná lektorská činnost od roku 2006 – doposud. Vedení kurzů na téma: Základní principy práce s klientem, motivační rozhovory, individuální plánování a kontraktování s klientem v sociálních službách, arteterapie, standardy sociálních služeb, komunikace s klientem, krizová intervence, psychosociální dovednosti, mediace – řešení konfliktů (Společnost Podané ruce o.p.s. – vzdělávací centrum I.E.S, Fokus Praha, z.ú. Centrum vzdělávání, Člověk v tísni, o.p.s.)