Bc. Ondřej Mikulášek

Terénní sociální pracovník a psychoterapeut. Je absolventem oboru sociální práce ne FF UP. Má výcvik v systemické psychoterapii Umění terapie a v kontaktní práci. V sociálních službách působí od roku 2002. Pracoval jako terénní pracovník s lidmi bez domova ve Zlíně a Olomouci, dále jako vedoucí kontaktního centra a terénních programů v Přerově, jako kurátor pro dospělé na Magistrátu města Zlína a jako psychoterapeut s lidmi s nelátkovou závislostí v Centru komplexní péče pro hazardní hráče ve Zlínském kraji ve Společnosti Podané ruce o.p.s. Od roku 2010 působí jako psychoterapeut ve Středisku sekundární prevence a léčby závislostí ve Vojenské nemocnici v Olomouci. V současnosti působí jako vedoucí Terénních programů ve Zlíně. Podílel se na školení v herním prostředí v krátké intervenci pro hazardní hráče.
 
Ve své práci se zaměřuje především na různé formy terénní práce – s lidmi bez domova, s uživateli drog, s lidmi ve výkonu trestu –  a na práci s klienty v jejich přirozeném prostředí a dále na postmoderní přístupy v psychoterapii.