Bc. Veronika Čábelková

Obor ergoterapie vystudovala  na 1. LF UK v Praze. Má bohaté zkušenosti se seniory a s dospělými neurologickými pacienty. Pracovala v Domově pro seniory a na ambulanci rehabilitační kliniky, kde rovněž působila jako lektorka studentů ergoterapie. V současné době je zaměstnána jako ergoterapeutka v terénní péči s lidmi po poranění mozku.