Bc. Veronika Kandelová

V neziskovém sektoru a sociálních službách působí již od roku 2006, v organizaci IQ Roma servis, která se věnuje práci s romskou komunitou a sociálně vyloučenými obyvateli. Ve své praxi pedagogické a sociální pracovnice se zaměřuje na práci s mládeží a rodinami. Jejími hlavními tématy jsou inkluze ve vzdělávání a podpora ohrožených dětí a rodin. Dodnes aktivně organizuje a facilituje případové konference. V roce 2007 stála u formálního zrodu sociálních služeb organizace a v roli vedoucí týmů se věnuje managementu a kvalitě v sociálních službách. Od roku 2013 zastává roli zástupkyně ředitele pro klientské programy, spolupracuje s vedoucími služeb a zodpovídá za kvalitu práce a rozvoj pracovníků. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2009