David Bezdomnikov

Vedoucí oddělení adiktologických služeb a nízkoprahových zařízení Olomouckého kraje Společnosti Podané ruce o.p.s. , kde působí již od roku 2006.  Člen pracovních skupin komunitního plánování ve městech Prostějov, Olomouc a Zábřeh (skupiny věnující se problematice návykového chování, prevence, sociálního vyloučení, atd.) i na krajské úrovni, člen Komise prevence kriminality ve městě Zábřeh. Dlouhodobě se zabývá lektorováním preventivních besed ve školách a školením metodiků prevence. Ve své lektorské činnosti se věnuje všem druhům návykového chování a metodickému vedení sociálních služeb.