Dr. Jiří Valnoha

Ředitel sekce sociálních služeb Prostor plus o.p.s., supervizor, kouč, metodický poradce, lektor, člen České asociace streetwork a několika pracovních skupin Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR. Působil téměř dvacet let ve Společnosti Podané Ruce o.p.s., kde vedl kontaktní služby Jihomoravského kraje. Účastnil se mnoho mezinárodních výzkumů a projektů v oblasti sociální práce.

 

Spolupracuje na „Systému včasného varování v ČR“ v rámci Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády ČR.