Dr. Jiří Valnoha

Oblastní ředitel společnosti Naděje, supervizor, metodický poradce, lektor. 25 let praxe v oboru sociálních práce a řízení sociálních služeb, člen České asociace streetwork a v minulosti několika pracovních skupin Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR. Působil téměř dvacet let ve Společnosti Podané Ruce, kde vedl kontaktní služby Jihomoravského kraje. Účastnil se mnoha národních i  mezinárodních výzkumů a projektů v oblasti sociální práce, spolupracoval na problematice nových syntetických drog a  „Systému včasného varování v ČR“ v rámci Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády ČR. Dokončuje postgraduální studium sociální práce na Univerzitě zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ažbety v Bratislavě.