PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

Je vyškolenou inspektorkou kvality sociálních služeb MPSV a účastní se inspekcí kvality v zařízeních registrovaných sociálních služeb ČR. Od roku 1997 absolvovala desítky kurzů a výcviků v oblasti zdravého životního stylu, sociální práce, psychologie a psychoterapie, práva a činnosti neziskového sektoru. Lektoruje oblasti zdravého životního stylu, psychologie, sociální práce, managementu a řízení NNO. Je zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell které se od roku 2002 věnuje osobám s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým. 12 let pracovala v České televizi jako vedoucí výroby, od roku 2002 působí již pouze v sociálních službách a neziskovém sektoru.