Ing. Mgr. Vendula Běláčková Ph.D.

Absolventka doktorského studia v oboru Hospodářská politika na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. V průběhu studia se specializovala na ekonomické souvislosti drogové problematiky – analýza nelegálních drogových trhů, společenské náklady užívání návykových látek, hodnocení efektivnosti drogové politiky a jejích služeb. Akademický rok 2008/2009 strávila jako visiting research scholar na Floridské státní univerzitě.

Absolventka oboru Adiktologie na 1. LF UK v Praze a oboru Mediální studia na FSV UK. V letech 2003 až 2006 spolupracovala jako novinářka s Hospodářskými novinami a dalšími tituly.

Od roku 2009 působí jako odborný asistent na Klinice adiktologie 1. LF UK v Praze. Koordinuje národní a mezinárodní výzkumné projekty s tematikou ekonomických souvislostí drogové politiky, trhu s konopím a nových psychoaktivních látek.