Ing. Pavla Dvořáková

Ing. Pavla Dvořáková. Auditorka společnosti AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., kde již 10 let audituje a přezkoumává převážně neziskové organizace. Je absolventkou fakulty řízení Vysoké školy ekonomické. Svoji profesní praxi začínala jako programátor analytik účetního softwaru, věnovala se plánování a ekonomické analýze. Poté vyučovala na obchodní akademii účetnictví a výpočetní techniku. Po návratu do podnikové praxe působila na pozici hlavní účetní a ekonom v obchodních společnostech. Od složení auditorské zkoušky působí ve firmě AUDIT – DANĚ, spol. s r. o. v Brně.

(Na portétu Luca Pacioli, známý jako zakladatel účetnictví.)