Ing. Radovan Voříšek

Absolvent Fakulty pedagogické (speciální pedagogika – etopedie), Fakulty stavební (pedagogika odborných předmětů) a Fakulty strojní. Absolvent výcviku psychosociální pomoci Umění pomáhat ISZ. Posledních 20 let se věnuje službám na poli prevence a léčby drogových závislostí jako vedoucí Centra poradenství, předtím jako vedoucí Oddělení prevence a nízkoprahových služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. Působil jako konzultant Ministerstva školství a Ministerstva pro boj s narkotiky v Afghánistánu a o totéž se pokouší i na Ukrajině. Lektor, terapeut, supervizor a certifikátor pro odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, MŠMT ČR.