Kolektiv pracovníků a pracovnic Společnosti Podané ruce, peer skupiny Street Support, recovery koučů a norských partnerů projektu (Om prolarnett – proLAR Nett)