Lenka Dospivová

pracovník v sociálních službách projektu SPR o.p.s.  „Aplikační místnost“ – odborné služby, ve které si mohou lidé užívající drogy pod dohledem odborného personálu aplikovat přinesené návykové látky v bezpečnějších a hygienicky nezávadných podmínkách, a kde probíhá intenzivní poradenství směřující k prevenci předávkování a jeho rizik.