MA et Mgr. Martina Vávrová, DiS.

Vystudovala magisterský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce  na CMTF v Olomouci. Od roku 2018 poskytuje telefonickou a chatovou krizovou intervenci jako konzultantka na Lince bezpečí. Má zkušeností s terapeutickou prací s dětmi i dospělými, s jednotlivci i se skupinami. Pracovala ve školách v České Republice a ve Velké Británii s dětmi, které mají potíže v komunikaci, s dětmi na autistickém spektru, s dysfázií či s dětmi s poruchami pozornosti, pracovala v komunitním centru pro lidi s psychickými obtížemi Sydenham Garden a v psychiatrické nemocnici Springfield hospital na oddělení se zvláštním režimem z důvodu spáchání trestního činu pacientů. Mimo jiné také působila jako sociální pracovnice, sociální asistentka, asistentka pedagoga, učitelka a lektorka a koordinátorka primární prevence.

Absolvovala sebezkušenostní výcvik v tanečně pohybové psychoterapii na Goldsmiths  v Londýně. Je předsedkyně Asociace tanečně pohybové terapie ČR Tanter. Prošla vzděláváním v oblasti psychoterapie a teorie analýzy pohybu. Je frekventantkou výcviku v případové supervizi pod Remediem. Má soukromou terapeutickou praxi.