Mgr. Aleš Kuda

Lektor a terapeut, supervizor, odborný asistent Centra adiktologie na 1. lékařské fakultě UK Praha. Absolvent FF UK v oboru psychologie a pedagogika. Frekventant sebezkušenostního výcviku ve skupinové dynamické psychoterapii SUR, výcviku v supervizi ČIS a výcviku v rodinné terapii psychosomatických onemocnění. Člen Českého institutu pro supervizi a Společnosti rodinných a systemických terapeutů.