Mgr. Alžběta Podškubková

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta – obor speciální pedagogika – dramaterapie. Nyní pracuje v Centru prevence ve Společnosti Podané ruce, o. p. s. v roli zástupce vedoucího a jako lektor primární prevence. Vedle celé řady absolvovaných kurzů je v nynější době absolventkou kognitivně – behaviorální výcviku.