Mgr. Andrea Wernerová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFMU. Pracovala jako psycholožka ve zdravotnictví na somatických odděleních Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a FN Motol, kde se věnovala zejména pacientům a jejich rodinám v krizových a náročných životních situacích, před a pooperačních stavech či v průběhu léčby závažnějších onemocnění.

V současnosti pracuje na Resocializačním a psychoterapeutickém oddělení a Detoxu v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, kde je její hlavní náplní práce skupinová a individuální psychoterapie a psychologická diagnostika.  

Věnuje se individuální a skupinové psychoterapii dospělých a adolescentů.  Zaměřuje se převážně na léčbu neurotických, psychosomatických a osobnostních obtíží.