Mgr. Bohunka Horská

Lektorka, supervizorka, sociální pracovnice a odborná garantka služby Linky důvěry. Má třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním sektoru, v manželském rodinném poradenství, pastoračním poradenství, náhradní rodinné péči, krizových službách pro děti a mládež a telefonické krizové intervenci. Působí jako lektorka vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost. Je externí pedagožkou katedry sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU. Dobrovolnicky se věnovala oblasti prorodinných aktivit. Je spoluautorkou knihy Internet jako cesta pomoci – internetové poradenství pro pomáhající profese. 13 let pracovala jako vedoucí a konzultantka linky důvěry a jako lektorka primárně preventivních programů v centru a lince důvěry pro děti a mládež Modrá linka, z. s.