Mgr. Božena Havlová

Původním povoláním všeobecná zdravotní sestra, která v devadesátých letech stála u zrodu brněnských protidrogových služeb, a založení Sdružení Podané ruce. V současné době je ředitelkou nevládní organizace Metha, z.ú., supervizorkou, lektorkou a terapeutkou drogových a jiných závislostí, lektorkou kurzů zdravého životního stylu, terapeutkou v léčbě nadváhy a dětské obezity, cvičitelkou zdravotní tělesné výchovy. Je garantkou a lektorkou akreditovaných seminářů pro pedagogy. Členka asociace adiktologů, asociace sociálních služeb, vedoucí komise plánování sociálních služeb pro děti a mládež.