Mgr. Dagmar Hájková

Psycholožka, lektorka, krizová interventka, koučka, budoucí psychoterapeutka KBT. Pracuje v Centru prevence v Brně jako lektorka a vedoucí projektu Primární prevence duševních poruch v období rané adolescence. S problematikou krizové intervence se setkává v každodenní v práci, studiu i osobním životě. Je absolventkou dlouhodobého kurzu v krizové intervenci, poskytuje online a telefonickou krizovou intervenci i krizovou intervenci pro Bílý kruh bezpečí, která je určena obětem kriminality. V neposlední řadě se zapojila jako dobrovolník krizového centra pro uprchlíky z Ukrajiny.