Mgr. et Mgr. Edmund Wittmann

Psycholog, psychoterapeut, lektor a vedoucí Doléčovacího centra a Poradny pro alkoholové a jiné závislosti (P centrum Olomouc). Od r. 2012 má soukromou psychologickou praxi. Absolvent studia jednooborové psychologie FF UP v Olomouci a studia pedagogiky na Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, absolvent sebezkušenostního výcviku SUR (Pražský psychoterapeutický institut) a Výcvikového programu České společnosti pro analytickou psychologii akreditovaného u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, extérní učitel v oboru pedagogická psychologie a odborný lektor o.s. Hnutí GO!.