Mgr.et Mgr. Věra Linhartová

Odborná poradkyně Poradny Anabell a lektorka Centra Anabell z. s., Brno, pedagožka a výzkumná pracovnice v oboru speciální pedagogika. Zaměřuje se na přímou práci s klienty, poradenství, telefonickou krizovou intervenci, internetové poradenství, vedení skupin, vedení zážitkových vzdělávacích seminářů a workshopů nejen s tématikou poruch příjmu potravy. Absolventka PdF MU v Brně, obor Speciální pedagogika – etopedie, aktuálně studentka FSS Mu Brno – obor Psychoterapeutická studia a frekventantka gestalt psychoterapeutického výcviku.