Mgr. Iva Pellarová

Speciální pedagožka, lektorka, supervizorka a sociální pracovnice. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor Speciální pedagogika – učitelství. Externě přednášela romštinu a romistiku na PdF v Plzni. Je členkou Sekce pro výchovu k lidským právům, Rady vlády pro lidská práva. Problematice romského etnika se věnuje od r. 1986. Metodicky vede několik nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.