Mgr. Jaroslav Vacek

Pedagogický, výzkumný a poradenský pracovník na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty VFN Univerzity Karlovy v Praze. Jeho profesní zaměření je na rekreační užívání drog, nelátkové závislosti, změněné stavy vědomí, využití moderních technologií v prevenci a léčbě závislostí, kvalitativní metodologie ve výzkumu závislostí. Odborný vedoucí a manažer mezinárodních projektů, o.s. Chilli.org, Praha.