Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip.

Absolvent Teologické fakulty v Olomouci (obor vychovatelství), postgraduálního studia Drug Use and Addiction na J. M. University v Liverpoolu, výcviku v poradenství – Councelling Skills Greenwech College v Londýně a výcviku v systemické terapii.

V 90. letech patřil mezi hlavní zakladatele Sdružení Podané ruce, jehož byl poté i vrchním ředitelem. V současnosti zastává post Národního protidrogového koordinátora – je výkonný ředitel sekretariátu Rady vlády pro koordinaci národní protidrogové politiky, výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitel Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky. Dále je např. členem řídícího týmu EMCDDA, členem odborné Společnosti pro návykové nemoci JEP, lektor na FSS Masarykovy univerzity v Brně.