Mgr. Kateřina Ingrová

Lektorka a terapeutka. Zkušenosti s psychodiagnostikou, poradenstvím a psychoterapií získala v uprchlickém zařízení MV ČR Zastávka, Pedagogicko-psychologické poradně v Břeclavi a Fakultní nemocnici Brno, kde působí dosud. Ve své práci se dlouhodobě věnuje zejména péči o klienty s psychosomatickými obtížemi. Externě spolupracuje s FSpS MU.