Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Ergoterapeut se zkušenostmi v oboru v oblasti zaměřené na seniora a populaci v produktivním věku. Od roku 2007 působila na Klinice rehabilitačního lékařství v Praze. Od téhož roku působila též jako vedoucí pro výuku a odborný asistent oboru ergoterapie na 1. LF UK. Je absolventkou magisterského studia Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích na fakultě humanitních studií UK.  V roce 2014 úspěšně ukončila doktorské studium na Jihočeské univerzitě na Jihočeské Univerzitě, Specializace ve zdravotnictví/ Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů. Od roku 2016 pak působí na Klinice Adiktologie jako odborný asistent pod 1. LF UK a jako ergoterapeut v adiktologické ambulanci pod Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Působí též jako garant oboru ergoterapie na Fakultě zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni.