Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová

Vystudovala Zdravotně – sociální fakultu Jihočeské Univerzity, od roku 2005 působí na oddělení sociálně – právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí, věnuje se metodické a koncepční činnosti se zaměřením na případovou práci a vzdělávání. Dále spolupracuje v oblasti sociálního začleňování.