Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.

Sociální pracovník, supervizor, poradce, lektor vzdělávacích a výcvikových programů a mediátor.  

Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, terapie v sociální práci, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, sociálního bydlení, telefonické krizové intervence, internetového poradenství a mediace. Má dlouholetou zkušenost s přímou klientskou prací i s řízením sociálních služeb a sociální práce ve státním i neziskovém sektoru.  

Aktuálně pracuje jako ředitel Občanské poradny Brno, expert na oblast sociálních služeb v Agentuře pro sociální začleňování (Úřad vlády ČR) a vedu soukromou praxi jako supervizor, mediátor a terapeut. Dříve  pracoval jako vedoucí Oddělení sociální kurátoři při Odboru sociální péče Magistrátu města. Od roku 2002 pracuje v organizaci Modrá linka, z.s. (Linka důvěry nejen pro děti a mládež, Centrum pro vzdělávání a supervizi), 9 let působil v managementu této organizace jako předseda nebo člen správní rady. Působí jako mediátor (s orientací na rodinnou mediaci), od roku 2008 v organizaci Mediační centrum Brno, které spoluzakládal. Je spoluzakladatel organizace CONECTO – společnosti pro inkluzivní sociální práci.