Mgr. Lenka Malíková

Absolvovala FSS MU v Brně v oboru speciální pedagogika. Od roku 2000  pracuje jako psycholožka ve Středisku výchovné péče Help Me, kde se věnuje práci s dětmi s poruchami chování a jejich rodinami, individuální a skupinové poradenské a terapeutické práci. Spolupracuje s Etopedickou poradnou, v rámci individuální práce s klienty OSPOD, dále spolupracuje s kurátory při další péči o klienty.