Mgr. Libor Graclík

Psychoterapeut, speciální pedagog, arteterapeut a lektor. Absolvent PdF MU v Brně, obor Speciální pedagogika a PdF JČU obor Arteterapeut, absolvent psychoterapeutického výcviku SUR a řady dalších kurzů.

Pracoval jako zástupce vedoucího Drogových služeb ve vězení, Společnosti Podané ruce, o.s. Působil jako odborný vychovatel Diagnostického ústavu pro mládež, ve středisku Help me. Je předsedou občanského sdružení Educatio, vedoucím vzdělávacího centra Jednotao, vedoucím terapeutiské kavárny, externím pedagogem PdF MU v Brně, ACOR FF MU Brno, Arte ateliérů, lektorem Institutu expertních služeb, Společnosti Podané ruce. Od roku 2012 lektor kurzů Ergoterapie.