Mgr. Marcela Zvonařová

Zastává funkci vedoucí sociálního odboru Úřadu městské části Brno – Královo Pole. V sociální oblasti pracuje od roku 1991, a to na různých pozicích – sociální pracovnice péče o dítě, vedoucí oddělení a od roku 2005 jako vedoucí odboru. Podstatnou část své profesní kariery se zabývá sociálně-právní ochranou dětí. Rodinné problematice a ochraně dětí se věnuje i v rámci různých multidisciplinárních týmů působících ve městě Brně.

Zkušenosti získané praxí a studiem sociální práce (nástavbového studia) a sociální pedagogiky (vysokoškolského studia na Masarykově univerzitě v Brně) předává i studentům vyšších odborných a vysokých škol. Jedná se zejména o workshopy, besedy, odborné stáže studentů a vedení jejich absolventských, bakalářských a diplomových prací.