Mgr. Marek Nerud

Od roku 2006 působí jako vedoucí oddělení prevence a humanitních činností na Krajském úřadu Jihočeského kraje, souběžně vykonává funkci krajského protidrogového koordinátora. Metodik plánování sociálních služeb, certifikátor odborné způsobilosti služeb dle Standardů RVKPP. Od roku 1998 působí v oblasti koordinace protidrogové politiky, sociální práce, plánování sociálních služeb apod. Absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích.