Mgr. Margita Rácová

Vystudovala Univerzitu Konstantina Filozofa v Nitře, obor sociální práce se zaměřením na romské společenství. Následně pracovala jako sociální pedagožka v neziskovém sektoru, v Muzeu romské kultury jako kurátorka a terénní sociální pracovnice ve Společenství Romů na Moravě. Momentálně pracuje ve společnosti Trialog, kde funguje jako asistentka pro pěstounské rodiny. Externě spolupracuje s Katedrou sociální pedagogiky PF MU Brno.