Mgr. et Mgr. Markéta Dobiášová

Sociální pracovnice a etopedka se již přes 10 let věnuje problémovému chování dětí ve skupině, specializuje se na děti s ADHD a jejich fungování v třídních i jiných kolektivech. Rok působila jako lektorka preventivních aktivit ve třídních kolektivech s problémovými dětmi, další dva roky pak jako koordinátorka a expertka projektu zaměřeného na případovou práci s problémovými dětmi a jejich rodinami. Je spoluautorkou knihy Speciálně pedagogické minimum pro učitele a autorkou řady specializovaných motivačních systémů pro děti s problémy v chování. Vede vzdělávací kurzy, poskytuje konzultace a působí přímo ve škole jako metodička prevence rizikového chování.