Mgr. Markéta Klečková

Psycholožka, psychoterapeutka, sociální pracovnice, mediátorka a lektorka. Má za sebou více než desetiletou praxi v sociálních službách, vč. metodického vedení zavádění standardů kvality sociálních služeb. Zaměřuje se na koordinovanou spolupráci s jednotlivci, rodinami a odborníky – organizuje a facilituje případové, interaktivní a rodinné konference. Spolupracuje s organizacemi IQ Roma servis, o.s., Práh jižní Morava, z.ú. (psycholog v týmu Podpora bydlení), Manželskou a rodinnou poradnou v Brně (individuální, párové a rodinné terapie, poradenství).

Vystudovala sociální a kulturní antropologii (Bc.) na FF ZČU v Plzni a psychologii (Mgr.) na FF MU v Brně, absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii (2012, ISZ Praha), výcvik v mediaci (2018, AMČR Praha) a řadu dalších kurzů.