Mgr. Martin Zupko

Vystudoval magisterskou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci studia realizoval obsáhlý výzkum věnující se užívání návykových látek a také terapeutickému potenciálu psychedelik. Byl u zrodu projektu PsyCare – psychedelické první pomoci na festivalech a je součástí projektu Hard&Smart pod společností Podané ruce. Je frekventantem terapeutického výcviku PCA Brno, v současné době pracuje jako školní psycholog, lektor a terapeut.