Mgr. Martina Neumannová

Psycholožka a absolventka komplexního psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu: Umění terapie a systemicky orientovanému výcviku krizové intervence. Pracovala v Oblastní charitě Blansko jako psycholog pro dospělé i rodiny s dětmi, lektor a krizový pracovník. Během své praxe se dlouhodobě věnuje také oblasti kariérního poradenství a integrace cizinců. V současné době působí jako mentor pracovního poradenství pro migranty a věnuje se soukromé psychologické a terapeutické praxi.