Mgr. Miroslav Snášel

Devět let přednášel metody sociální práce na VOŠs-Caritas v Olomouci. Tři roky žil ve Velké Británii, kde pracoval s lidmi s mentálním postižením.

V současné době působí jako lektor a terapeut. Využívá především poznatků z dlouhodobého akreditovaného výcviku v Přístupu zaměřeného na člověka a osobních zkušeností, které nabil při práci se studenty. Jako lektor dává přednost skupinovým aktivitám a zaměřuje se na interaktivní formy výuky.

V zájmu jeho pozornosti stojí práce s mladými lidmi, lidmi s mentálním postižením a seniory. Zaměřuje se na aplikaci vybraných metod sociální práce v praxi s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností a osobnostního potenciálu.