Mgr. Miroslava Čepová

Vystudovala Filozofickou fakultu MU v Brně, obor Informační studia a knihovnictví. Pracovala jako terénní sociální pracovník ve Společenství Romů na Moravě, Magistrátu města Brna, jako vedoucí sociální pracovník a koordinátor pro Jihomoravský kraj v o.p.s. Romodrom, kde vedla tým sociálních pracovníků a nyní pracuje jako kurátorka pro mladistvé na Úřadu městské části Brno Sever.